• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Çorape dimërore

During January 2019, teachers Mirjana Nevenova and Fatmire Mahmudi together with students from the fourth grade carried out activities within the monthly topic “Knitting” from the Art section of the Annual program for extracurricular...

Ditët e ekologjisë

Gjatë muajit mars 2019, mësimdhënëset Svetlana Koçovska dhe Afërdita Amedovska, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Ditët e ekologjisë” nga Eko Sekcioni i Programit vjetor për...

Druri i lulëzuar

Më 11 mars 2019, mësimdhënësit Kristina Stojanova dhe Zerin Kokoljari me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin ditor në kuadër të Sekcionit të Artit. Аktiviteti u shoqërua nga lojëra të ndryshme. Në konturën e vizatuar...

Këngë tradicionale

Më 6 mars 2019 mësimdhënësit Jagoda Dimovska dhe Izet Jusufi me nxënësit e klasës së gjashtë dhe të shtatë realizuan aktivitete nga seksioni Njihu me Maqedoninë i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore...

Erdhi pranvera

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Svetlana Koçovska dhe Afërdita Amedovska, së bashku me nxënësit e klasës së tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Ditët e ekologjisë” nga Eko Sekcioni i Programit vjetor për...

Modelim fryte dhe shporta

Më 27 shkurt 2019, mësimdhënësit Kristina Stojanova dhe Zerin Kokaljari me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore "Modelim" nga sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore...

Kapela për fëmijë

Gjatë muajit shkurt 2019, mësimdhënëset Mirjana Nevenova dhe Fatmire Mahmudi bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete...

Ballina

Gjatë shkurtit 2019, mësimdhënësit Emilija Prçkova dhe Atixhe Seiti bashkë me nxënësit e klasës së tetë realizuan aktivitete në kuadër të sekcionit Mediatiko – skenik të Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore...