• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Денови на екологијата

Во текот на март 2019. година, наставниците Светлана Кочовска и Афердита Амедовска заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема “Денови на екологијата” од Еко секцијата на Годишната програма за...

Расцутено дрво

На 11. март 2019. година, наставниците Кристина Стојанова и Зерин Кокаљари со учениците од шесто одделение реализираа активност во рамки на Уметничката секција. Активноста беше придружена од разни игра. На контурата нацртана во...

Традиционални песни

На 6. март 2019. година наставниците Јагода Димовска и Изет Јусуфи со учениците од шесто и седмо одделение, реализираа заеднички активности во рамки секцијата Запознај ја Македонија од Годишната програма за воннаставни интеркултурни...

Дојде пролетта

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Светлана Кочовска и Афердита Амедовска заедно со учениците од трето одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема “Денови на екологијата” од Еко секцијата на Годишната...

Моделирање плодови и кошнички

На 27. февруари 2019. година, наставниците Кристина Стојанова и Зерин Кокаљари со учениците од шесто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема "Моделирање" од Уметничката секција на Годишната програма за воннаставни...

Детски капи

Во текот на февруари 2019. година, наставниците Мирјана Невенова и Фатмире Махмуди заедно со ученици од четврто одделение реализираа активности во рамки на месечната тема “Вез” од Уметничката секција на Годишната програма за...

Насловна страна

Во текот февруари 2019. година, наставниците Емилија Прчкова и Атиџе Сеити со учениците од осмо одделение реализираа активности во рамки на Медиумско-сценска секција на Годишната програма за воннаставни интеркултурни...

Низ Европа – Шкотска и Велс

Во текот на февруари 2019., наставниците Елена Поповска и Линдита Јусуфи заедно со учениците од седмо одделение спроведоа активности во рамки на месечната тема “Низ Европа - Шкотска и Велс“ од Секцијата Образование за мир и толеранција...